Softwarens WEBSTED VILKÅR FOR BRUG VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak, fordi du besøgte webstedet (“hjemmesiden”), hvor du fandt linket til disse vilkår for brug (“hjemmesiden”). Hjemmesiden er en internetejendom tilhørende TheSoftware. (samlet omtalt som “Softwaren”, “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware-webstedets vilkår for brug (“Brugervilkår”) i deres helhed, når du: (a) får adgang til webstedet; (b) tilmelde dig et nyhedsbrev eller abonnere på en mailingliste eller anmode om oplysninger via og gennem webstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrere dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lotterier, der tilbydes af TheSoftware fra tid til anden (hver en “konkurrence”); (d) tilslutte sig eller forsøge at deltage, et affilieret program eller anden medlemsorganisation, der er vist på webstedet (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestille et produkt og/eller en tjeneste via webstedet (“leverandørtjenester og sammen med abonnementstjenester og medlemstjenester, “tjenesterne”). Softwarens privatlivspolitik (“privatlivspolitik”), den officielle konkurrence Regler gældende for hver Konkurrence, TheSoftware-købsaftale(r) (“købsaftale”), TheSoftware-medlemskabsaftale(r) (“Medlemskabsaftale”) samt andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan blive offentliggjort fra tid til anden, er udtrykkeligt inkorporeret heri ved henvisning (samlet kaldet “aftalen”). Gennemgå venligst de fuldstændige vilkår i aftalen omhyggeligt.

TheSoftware NÆKKER SPECIFIKKE ADGANG TIL WEBSTEDET OG/ELLER TJENESTER FOR ENHVER ENHVER INDIVID, DER ER DÆKKET AF BØRNES ONLINE PRIVACYBESKYTTELSESLOV AF 1998, SOM ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT NÆGTE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER WEBSTED FOR ENHVER ENKELTE PERSON, EFTER DETS ENESTE OG EKSKLUSIVE SKØN.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer de vilkår og betingelser, der er beskrevet i aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør hele og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan fra tid til anden ændre aftalen efter eget skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på webstedet, og du bør gennemgå aftalen, før du bruger webstedet. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenester accepterer du hermed at overholde alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt i aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du jævnligt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten år (18). Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenester.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

I henhold til aftalens vilkår og betingelser kan du ved at registrere dig på webstedet og modtage godkendelse fra TheSoftware opnå, eller forsøge at opnå, mod et gebyr eller uden gebyr, Abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil forsyne dig med e-mail-indhold, tekst og andet materiale (“Abonnementsindhold”), der er relevant for online markedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartspartnere (“Tredjepartsudbydere”). Hvis du ønsker at afbryde modtagelsen af abonnementsindholdet, skal du blot sende en e-mail til os på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andet materiale, der er leveret af softwaren og tredjepartsudbydere, og der bør ikke nødvendigvis stoles på. Brug venligst forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger abonnementsindholdet og/eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig noget ansvar over for dig i forbindelse med noget sådant Abonnementsindhold. Softwaren repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementsindholdet, der gøres tilgængeligt i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke på nogen måde er ansvarlig eller ansvarlig for din manglende evne til at bruge abonnementstjenesterne og/eller abonnementsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, nogen slutbrugere eller nogen tredjepart for krav i forbindelse med nogen af Abonnementstjenesterne.

Membership Services

I henhold til vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på webstedet, acceptere medlemsaftalen og modtage godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå et medlemskab mod et gebyr eller uden gebyr. i et af de forskellige medlemsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemsaftalen, besøg venligst webstedet for det specifikke medlemskab. TheSoftware Membership-programmer vil give dig adgang til indhold, tekst og andet materiale (“Medlemsindhold” og sammen med abonnementsindholdet, “Indholdet”) leveret af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere, designet til at hjælpe medlemmer i deres online markedsføringsprojekter. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der er leveret af TheSoftware-tredjepartsudbydere, og det bør ikke nødvendigvis stoles på. Brug venligst forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger medlemsindholdet og/eller medlemstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig noget ansvar over for dig i forbindelse med et sådant medlemsindhold. Softwaren repræsenterer eller garanterer ikke, at det medlemsindhold, der er gjort tilgængeligt i forbindelse med medlemstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware på ingen måde er ansvarlig eller ansvarlig for din manglende evne til at bruge medlemstjenesterne og/eller medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, nogen slutbrugere eller nogen tredjepart for krav i forbindelse med nogen af medlemstjenesterne.

Leverandørservice

Ved at udfylde de gældende købsordreformularer kan du få eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. Produkterne og/eller tjenesterne på webstedet kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsleverandørens producenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke på nogen måde er ansvarlig eller ansvarlig for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for krav i forbindelse med nogen af ​​de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på webstedet.

Generel

De oplysninger, som du skal give i forbindelse med tilmelding til Tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, nogle af eller alle følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mail-adresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis den er forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; g) telekopinummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) enhver anden information, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Serviceregistreringsdata”). Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige serviceregistreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver tjenesteregistreringsdata, hvor det efter TheSoftwares eget skøn bestemmes, at: (i) du er i strid med nogen del af aftalen; og/eller (ii) de tjenesteregistreringsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, svigagtig, en duplikat eller på anden måde uacceptabel. Softwaren kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdata efter eget skøn.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er ethvert fremtidigt tilbud, der stilles til rådighed for dig på webstedet, som forstærker eller på anden måde forbedrer webstedets nuværende funktioner, underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke på nogen måde er ansvarlig eller ansvarlig for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til Tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af nogen tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampagner, der tilbydes af TheSoftware og/eller nogen af ​​dens tredjepartsudbydere. Hvis MTS Advertise OU opsiger aftalen og/eller nogen tjenester af en eller anden grund, har MTS Advertise OU intet ansvar eller ansvar over for dig.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware salgsfremmende præmier og andre priser via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrenceregistreringsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage i en chance for at vinde de salgsfremmende præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først udfylde den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige konkurrenceregistreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver Konkurrenceregistreringsdata, hvor det efter TheSoftwares eget skøn bestemmes, at: (i) du er i strid med nogen del af Aftalen; og/eller (ii) de data om konkurrenceregistrering, som du har givet, er ufuldstændige, svigagtige, en duplikat eller på anden måde uacceptabel. Softwaren kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdata efter eget skøn.

TILDELING AF LICENS

Som bruger af hjemmesiden tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid opsige denne licens af en hvilken som helst årsag. Du må bruge webstedet og indholdet på én computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må gengives i nogen form eller inkorporeres i noget informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, reverse engineering eller overføre webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. TheSoftware forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester kan ikke overdrages.

EJENDOMSRET

Indholdet, organisationen, grafik, design, kompilering, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til hjemmesiden, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet under gældende ophavsrettigheder, varemærker og anden ejendomsret (herunder, men ikke begrænset til , intellektuelle ejendomsrettigheder. Kopiering, videredistribution, offentliggørelse eller salg af enhver del af webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtræk med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra Softwaren er forbudt. Du erhverver ikke ejerskabsrettigheder til indhold, dokumenter, software, tjenester eller andet materiale, der ses på eller gennem webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Opslaget af information eller materiale på webstedet eller af og gennem tjenesterne af TheSoftware udgør ikke et afkald på nogen ret til eller til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navnet og -logoet og al tilhørende grafik, ikoner og tjenestenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på webstedet eller af og gennem tjenesterne, er deres respektive ejeres ejendom. Brugen af ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheSoftware, må ingen hyperlinke hjemmesiden eller dele deraf (inklusive, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres hjemmeside eller web-sted af nogen grund. Desuden er det strengt forbudt at “frame” hjemmesiden og/eller henvise til hjemmesidens Uniform Resource Locator (“URL”) i ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet for at fjerne eller ophøre, alt efter hvad der er relevant, et sådant indhold eller sådan aktivitet. Du anerkender hermed, at du er ansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGTE OM PÅ DIG IGENNEM ” SOM ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” BASIS OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I FULDE OMFANG, DER ER TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVARSFRASKRIVELSE AF ALTID, LEKTUEL EJENDOM OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆRLIGT, MEN IKKE SOM EN BEGRÆNSNING HERAF, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) WEBSTEDET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM WEBSTEDET, VIL OPFYLDE DINE KRAV; (B) WEBSTEDET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VEJLEDNING, TIDLIGT, SIKKER ELLER FEJLFRI; (C) DU VIL KVALIFICERE TIL KONKURRENCERNE OG/ELLER TJENESTERNE; ELLER (D) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅES FRA BRUG AF WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ENHVER ANDRE/ELLER ANDRE PRODUKTER. DU KAN ANSØGE OM HJEMMESIDE VIL VÆRE NØJAGTIG ELLER PÅLIDELIG. WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅSKE MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE VIA WEBSTEDET, KAN INDEHOLDE FEJL, FEJL, ANDRE PROBLEMER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN UNDERLIGGENDE INTERNETFORBINDELSE, SOM ER TILKNYTNING TIL WEBSTEDET. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDT ELLER SKRIFTLIG, FÅET AF DIG FRA TheSoftware, NOGEN AF DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANDEN MÅDE VIA ELLER FRA WEBSTEDET, MÅ SKABE EN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DET.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på egen risiko. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT Softwaren IKKE KAN VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPELISKE SKADER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET FOR OS, MEN IKKE BEGRÆNSET FOR OS. DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (Selv HVIS TheSoftware ER BLIVER UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I DET FULDSTÆNDE OMFANG, DER ER TILLADELIG I HENHOLD TIL: (A) BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE WEBSTEDET, CONTENT, TJENESTER PARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM WEBSTEDET; (B) OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM RESULTERER FRA ALLE VARER, DATA, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER KØBET ELLER FÅET FRA, ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM WEBSTEDET; (C) MANGLENDE AT KVALIFICERE TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER ENHVER EFTERFØLGENDE AFVISNING AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME; (D) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE REGISTRERINGSDATA; OG (E) ENHVER ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE MANGLENDE AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ENHVER TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ENHVER/ANDRE PRODUKTER TIL DIG OG ANDRE PRODUKTER. KAN SØGE OM GENNEM HJEMMESIDE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ALLE ÅRSAGER TIL HANDLING, I SAMLET INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, Uagtsomhed, STRÆKKELIGT ANSVAR, FEJLIGE UDTALELSER OG ALLE ANDRE SKADER. DU FRIGIVER HERMED TheSoftware OG ALLE TheSoftwares TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRA ENHVER OG ALLE FORPLIGTELSER, ANSVAR OG KRAV UDOVER DEN BEGRÆNSNING ANGIVET HERI. HVIS GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER EN SÅDAN BEGRÆNSNING, VIL DET MAKSIMALE ANSVAR FOR DIG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VÆRE FEM HUNDREDE DOLLARS ($500,00). NEGATIONEN AF SKADER ANGIVET OVENFOR ER ET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT AF GRUNDLAGET FOR AFTALET MELLEM DIG OG TheSoftware. MANGLENDE MULIGHEDEN TIL AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ALLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DET IKKE GÆLDER FOR DIG. LEVERET DIG UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

ERSTATNING

Du accepterer at holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, co-brandere og/eller andre partnere skadesløse fra og imod alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skadeserstatninger, sager, omkostninger, krav og/eller domme overhovedet, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og/eller adgang til enhver konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din krænkelse af en anden persons og/eller enheds rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber og hver af deres respektive embedsmænd, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Hjemmesiden kan give links til og/eller henvise dig til andre internetwebsteder og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem, der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjeparters websteder og/eller ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjeparters websteder eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab som følge heraf.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGSOPLYSNINGER

Brug af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender via eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og enhver anden personlig identificerbar information, som du har givet, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, klik venligst her.

JURIDISK ADVARSEL

Ethvert forsøg fra en enkeltperson, uanset om det er en TheSoftware-kunde eller ej, på at beskadige, ødelægge, pille ved, hærværk og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, er en overtrædelse af straffe- og civilret, og TheSoftware vil omhyggeligt forfølge enhver og alt retsmidler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i videst muligt omfang tilladt ved lov og retfærdighed.

VALG AF LOV/VÆRSTE

Enhver tvist, der opstår som følge af eller relateret til aftalen, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i Estland (uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper). Enhver kendelse, der er afsagt, skal være endelig og afgørende for parterne, og en dom herom kan indgås i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Intet heri skal fortolkes således, at det forhindrer nogen part i at søge påbud for at beskytte sine rettigheder indtil et resultat i voldgift. I det omfang loven tillader det, accepterer du, at du ikke vil anlægge, deltage i eller deltage i nogen gruppesøgsmål vedrørende krav, tvist eller uenighed, som du måtte have mod TheSoftware. og hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, agenturer og deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer indførelse af påbud om at standse en sådan retssag eller fjerne dig som deltager i retssagen. Du accepterer at betale advokatsalærer og sagsomkostninger, som TheSoftwareurs anmoder om en sådan lettelse. Aftalen udgør ikke et afkald på nogen af dine rettigheder og retsmidler til at forfølge et krav individuelt og ikke som et gruppesøgsmål i bindende voldgift som angivet ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at anlægge, deltage i eller deltage i gruppesøgsmål, er en uafhængig aftale. Hvis nogen del af aftalen bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den del fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning.